Wspólna przeszłość - dzieląca pamięć

Temat wypędzeń w polsko-niemieckim projekcie lekcyjnym

Stosunek do tematyki ucieczek i wypędzeń ludności niemieckiej wskutek drugiej wojny światowej wywołuje powracające regularnie napięcia pomiędzy Polakami i Niemcami.
Brak wyczulenia na sąsiadów, a równocześnie wysoka wrażliwość na własną granicę bólu i w niemniejszym stopniu wzgląd na kalkulacje wewnątrzpolityczne wyznaczają kształt sporu o jakże często podzielony obraz wspólnej przeszłości.

Niejednokrotnie sposób omawiania tego tematu na lekcjach historii wynika z zawężonej perspektywy narodowej. I tak, tylko nieliczne niemieckie materiały dydaktyczne wspominają los Polaków również przesiedlanych ze wschodu kraju i tylko nieliczne polskie materiały dydaktyczne zajmują się losem niemieckich wypędzonych i ich trudnym przyjazdem do powojennych Niemiec. Przy czym właśnie doznana przez obie strony utrata małej ojczyzny i doświadczenie startu od zera, które w obu społeczeństwach stanowiło wielkie wyzwanie zarówno dla nowo przybyłych jak i dla przyjmujących, mogą jako wspólny, a tym samym łączący obszar doświadczenia mediować pomiędzy Niemcami i Polakami.

Przedstawiony poniżej konspekt lekcji ma na celu sprawić, by niemieccy i polscy uczniowie szczebla średniego byli w stanie, na podstawie dekonstrukcji przekazywanych obrazów historii, jakie są zawarte w niemieckich i polskich podręcznikach szkolnych, publikacjach medialnych i wypowiedziach polityków,  wyrabiać sobie własny obraz wspólnej przeszłości. Ponadto – poprzez konfrontację z wzajemnie sprzecznymi źródłami oraz zgłębianie i analizę materialnych świadectw obu kultur pamięci – będą mogli zrozumieć przedstawianie historii jako proces rekonstrukcji.

Jeśli niemieccy i polscy uczniowie uczą się wspólnie, a zatem nie tylko na przedmiocie, ale od siebie nawzajem, nawiązując ze sobą dyskusję, efekt dydaktyczny jest potęgowany. Tematyczna wymiana poglądów może zostać zorganizowana w formie spotkania bezpośredniego w klasycznej wymianie lub też poprzez Internet i za pośrednictwem platformy komunikacyjnej w wirtualnej klasie lekcyjnej. W ramach koncepcji godziny lekcyjne i zadania domowe są przeprowadzane poprzez oparte na sieci Web możliwości komunikacyjne w kooperacji pomiędzy niemieckimi i polskimi grupami dydaktycznymi, które spotykają się na platformie internetowej. Platforma komunikacyjno-edukacyjna „TwinSpace” opracowana przez Unię Europejską specjalnie dla transgranicznych projektów szkolnych jest częścią programu eTwinning i oprócz synchronicznej i asynchronicznej komunikacji pojedynczych osób i grup umożliwia przez e-mail, forum, czat lub telefonię internetową wizualizowaną przez kamerę internetową prezentację zdigitalizowanych wyników pracy poprzez umieszczenie w sieci plików i publikację na stronie internetowej. Ponadto poprzez udostępnienie „Wiki” można równocześnie i wspólnie pracować nad dokumentami. Dodatkowo można zakładać własne profile, bazy danych i listy e-mailowe. Po jednorazowej rejestracji każda szkoła w Europie może korzystać z „TwinSpace” bezpłatnie.

Do kooperacyjnie zorganizowanego ciągu lekcyjnego nadają się w szczególności szkoły z miejscowości, które łączy relacja wynikająca ze wspólnej historii wypędzeń.


Meike Paprotta / 2011-06-08
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Copyright © 2018 Inne publikacje All rights reserved. | Admin | SiteMap