Wymiana przygraniczna

Współpraca młodzieżowa w Euroregionie Pomerania

Rola i znaczenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w rejonie granicznym wzrasta z roku na rok. Świadczy o tym stale powiększająca się liczba międzynarodowych projektów, realizowanych przez domy kultury, stowarzyszenia, urzędy i szkoły. W ciągu ostatnich 12 lat Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przekazało ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży ponad 9 milionów złotych na polsko-niemieckie programy wymiany. Z tego wsparcia skorzystała głównie młodzież z województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Berlina.

Euroregion Pomerania
Idea tworzenia euroregionów narodziła się w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. Jej celem było zbliżenie społeczności skłóconych ze sobą z powodów narodowościowych lub politycznych. Euroregion Pomerania powstał całkiem niedawno, niespełna 14 lat temu. Tworzą go obecnie regiony przygraniczne trzech państw: Niemiec, Szwecji i Polski.

Jednym z priorytetowych zadań Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (polskiego przedstawiciela Euroregionu Pomerania), jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju obszarów przygranicznych, zbliżenia jego mieszkańców oraz wspieranie transgranicznych działań kulturalnych, w tym projektów młodzieżowych. Wiele z tych celów udało się w naszym euroregionie już osiągnąć. Co roku ponad 6 tysięcy młodych Polaków i Niemców spotyka się ze sobą, poznając kraj sąsiada, konfrontując się z uprzedzeniami i stereotypami.

Od ponad dziesięciu lat polską i niemiecką młodzież kształci Polsko-Niemieckie Gimnazjum w Löcknitz, które co roku wypuszcza w świat ponad stu dwujęzycznych, dobrze wykształconych absolwentów, przygotowanych do studiów po obu stronach granicy. Chlubą regionu jest także Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa POMERANIA, która pod kierunkiem polskiego i niemieckiego dyrygenta koncertuje z sukcesem w całej Europie. Współpracują ze sobą także przedszkola,  ale również uczelnie wyższe. Uniwersytet Szczeciński prowadzi współpracę naukową z Uniwersytetem w Greifswaldzie i Lund.

W tę ideę zbliżenia wpisuje się działalność PNWM. Ponad pięćdziesięcioletnia już historia działania analogicznej organizacji na granicy niemiecko francuskiej i jej zdumiewające efekty w zabliźnianiu ran powojennych, były impulsem dla rządu polskiego i niemieckiego do utworzenia instytucji służącej wymianie i współpracy młodzieży z obu krajów. PNWM nie bała się przekazać swoich kompetencji instytucjom działającym lokalnie, w tym euroregionom  działającym wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania od 1996 roku jest regionalnym przedstawicielem PNWM w całym województwie zachodniopomorskim, czyli tzw. jednostką centralną.


Iwona Kowalczyk / 2008-11-07
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
Copyright © 2017 Inne publikacje All rights reserved. | Admin | SiteMap