Kryteria wspierania PNWM

Wprowadzenie

Od momentu powstania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, polsko-niemiecka wymiana młodzieży cieszy się szczególną uwagą i rangą w obu krajach. W Niemczech istnieje jeszcze tylko jedna dwustronna organizacja realizująca podobne cele i zajmująca się międzynarodową pracą z młodzieżą Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, odpowiedzialna za wspieranie wymiany między Francją a Niemcami. W Polsce natomiast forma wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży jest wyjątkowa - PNWM jest jedyną taką organizacją, powołaną do wspierania wymiany między dwoma państwami. Oba rządy stworzyły podstawę do rozwoju intensywnej współpracy, w szczególności zabezpieczając kwestie finansowe. Organizatorzy wymiany nie są przy tym zdani tylko na środki PNWM, które są co prawda pewne, ale nie zawsze wystarczające. Obok dofinansowania przez PNWM można, i należy, wnioskować o dotacje ze środków landowych/wojewódzkich, samorządowych oraz od prywatnych sponsorów, możliwości w zależności od stanu budżetu i przepisów danego grantodawcy kształtują się różnie.

Podczas przygotowań do wymiany mamy do czynienia z wieloma czynnikami, które trudno do końca zaplanować to, czy grupa się zintegruje, program się uda a pogoda dopisze. Jednak kwestii finansowych nie powinniśmy do nich zaliczać. Dlatego w kolejnych rozdziałach zebraliśmy praktyczne wskazówki, które pomogą Państwu uniknąć  trudności związanych z wnioskowaniem o dotacje (mamy nadzieję, że i tak nielicznych), oraz zapewnią Państwu pewną drogę do otrzymania wsparcia ze strony PNWM.

Wspieranie wymian szkolnych - założenia

Międzynarodowe partnerstwo szkół powstaje w chwili porozumienia dwóch (lub więcej) szkół, które swoim uczniom i uczennicom chcą stworzyć możliwość poznania innego kraju, jego kultury i ludzi, a tym samym zlikwidować istniejące obawy i uprzedzenia oraz wspierać otwartość i tolerancję młodych ludzi wobec tego co nowe i nieznane. Aby młodzież mogła się poznać, organizowane są w ramach partnerstwa regularne, czasem kilka razy w  ciągu roku kalendarzowego, jedno- lub dwutygodniowe spotkania u jednego z partnerów. Takie spotkania mogą być dofinansowane przez PNWM. Większość partnerstw szkół przewiduje długoletnią współpracę i po jakimś czasie ustala własny rytm - w jednym roku szkolnym spotkanie odbywa się u jednego partnera, a rewizyta następuje w kolejnym roku u drugiego partnera; czasem obie wizyty odbywają się w tym samym roku szkolnym. PNWM nie stawia wymagań co do długości współpracy między szkołami ani częstotliwości spotkań. Także pojedynczy projekt, z którego nie wyniknie wieloletnia współpraca szkół, może otrzymać wsparcie finansowe. I odwrotnie: długoletnie partnerstwa, które nie spełniają określonych kryteriów, nie otrzymają dofinansowania.


Natalia Hoffmann / 2008-11-07
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
Copyright © 2018 Inne publikacje All rights reserved. | Admin | SiteMap