Zarządzanie projektem

Od pierwszego kontaktu do rozliczenia programu: jak sprytnie krok po kroku zorganizować wymianę

Między pierwszym kontaktem z nauczycielem/nauczycielami szkoły partnerskiej a rozliczeniem zakończonego spotkania upłyną długie miesiące, czasem cały rok, a nawet dłużej. To czas, który wymaga czasem mniej, czasem więcej inicjatywy i pracy, podczas którego jednak nie możemy zapomnieć o celu naszej wymiany: umożliwieniu wspólnego spotkania i edukacji międzykulturowej uczniów i uczennic z Polski oraz Niemiec. Cały ten cykl możemy traktować jako pewien projekt, zaś jego realizacja  wymaga różnych zasobów i przemyślanego kierowania. I tak znaleźliśmy się w obszarze zarządzania projektem.

Zarządzanie projektem jest metodą, dzięki której możemy przekuć pomysły na działania, zaplanować i uporządkować różne fazy, włączyć inne osoby w planowanie i zachęcić je do współpracy oraz uzyskać widoczne efekty naszych wysiłków. Zarządzanie projektem nie oznacza schematycznego przebiegu, ale jest dla wszystkich w nim uczestniczących procesem nauki, zawierającym "kamienie milowe" i ewaluację, który łączy wszystko w całość i zapewnia ciągłość procesu od pomysłu do produktu.

Zanim rozpoczniemy realizację nowego projektu, warto zadać sobie następujące pytania:

Główne kwestie Pytania, które należy postawić sobie podczas przygotowań do wymiany
Zdefiniowanie celów, grupy docelowej i ram spotkania

W jakim kontekście umiejscowiony jest projekt?
Jakie zmiany spowoduje?
Dlaczego należy przeprowadzić projekt?
Jaki rezultat jest oczekiwany?
Dla kogo projekt jest przeznaczony? 
Jakich tematów może dotyczyć?

Treść projektu Co jest tematem i treścią projektu?
Jakie podejście do tematu należy wybrać (metodologia)?
Jakie działania są z nim związane?
Co jest potrzebne, aby projekt się rozwijał?
Gdzie i kiedy Gdzie projekt będzie realizowany?
Jak długo będzie trwał?
Kiedy się rozpocznie/zakończy?
Kwestie praktyczne Jakiej wymaga logistyki?
Jakimi kwestiami praktycznymi należy się zająć?
Fundusze Jaki jest całkowity koszt? (planowanie, przeprowadzenie, ewaluacja)
Skąd będą pochodziły niezbędne fundusze?
Partner Kim są partnerzy?
Jaka jest ich rola?
Jak trzeba przygotować się do koordynowania działań?
Środki działania Czy projekt kwalifikuje się do jakiejś pomocy finansowej?
Czy można wykorzystać istniejące zaplecze (warunki)?
Komunikacja Komunikacja wewnętrzna:
Jaki jest obieg informacji w obrębie zespołu projektu?
Komunikacja zewnętrzna:
Czy projekt potrzebuje wsparcia mediów? (dlaczego? w jaki sposób? które aspekty?) 
Ewaluacja i kontynuacja Jak i kiedy projekt powinien zostać poddany ewaluacji?
Które jego aspekty? Dlaczego?
Jaka faza kontynuacji jest planowana?

© Rada Europy i Komisja Europejska, Zarządzanie projektem, Pakiet szkoleniowy, T-KIT 3, 2000,  ISBN 83-914928-8-5


Klaus Waiditschka / 2008-11-07
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>
Copyright © 2017 Inne publikacje All rights reserved. | Admin | SiteMap