O publikacji

Publikacja interaktywna Gdybym ja to wiedział! - Vademecum dla koordynatorów oraz koordynatorek polsko-niemieckiej wymiany szkolnej zawiera zbiór informacji oraz materiałów dotyczących różnych aspektów polsko-niemieckiej wymiany szkolnej.

Adresatami tego materiału są nauczyciele, którzy myślą o podjęciu polsko-niemieckiej współpracy, właśnie ją rozpoczęli, bądź po kilku odbytych spotkaniach szukają dalszych inspiracji.

Zebrane teksty, autorstwa wieloletnich praktyków wymiany, poruszają kwestie metodyczne i praktyczne związane z budowaniem partnerstwa, przygotowaniem, realizacją oraz podsumowaniem spotkań uczniów z Polski i Niemiec. Mamy więc nadzieję, że znajdą Państwo na tych stronach internetowych wiele przydatnych wskazówek i informacji.

 

 

Struktura i treści

Czytelnik Gdybym ja to wiedział! nie musi przewertować publikacji od pierwszej do ostatniej strony. To Państwo wybierają treści i teksty, klikając na nie - nie należy się przy tym obawiać, że się Państwo zgubią, gdyż menu główne jest stale widoczne.

Rozdział Wprowadzenie jest prezentacją PNWM oraz podstaw i rozwoju polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. Rozdział drugi poświęcony został specyfice spotkań szkolnych, motywacji i umiejscowieniu partnerstwa zarówno w życiu szkoły jak też poza jej murami. Kolejna część Wymiana - (prawie) wszystko da się zaplanować traktuje - zgodnie z obietnicą zawartą w tytule - o organizacyjnych aspektach wymiany. Przytoczone przykłady ilustrują planowanie i zarządzanie projektem oraz włączanie młodzieży już w fazie przygotowania spotkania. Osobny rozdział poświęcono  komunikacji oraz współpracy w zespole międzynarodowym. Rozdział Metodyka spotkań zawiera cały szereg wskazówek metodycznych i merytorycznych do wykorzystania podczas wspólnych lekcji czy w pracy przy projektach. W rozdziale szóstym znajdą Państwo informacje na temat dofinansowania programów wymiany. W części Wymiana nieco inaczej zebraliśmy materiały o innych formach partnerstwa. W ostatnim rozdziale znajdą Państwo m. in. informacje dotyczące struktury szkolnictwa w Polsce i w  Niemczech.


Redakcja/ Redaktion / 2008-10-29
<< | < | 1 | 2 | > | >>
Copyright © 2017 Inne publikacje All rights reserved. | Admin | SiteMap